Portali Elektronik i SHKFSH-së

Lutemi për cdo pyetje apo paqartësi na kontaktoni duke klikuar këtu.

Formular Anëtarësimi Online në SHKFSH

Formular Anëtarësimi në SHKFSH

Të dhënat personale:

Edukimi:


Statusi:

  • Kandidat per KM / Profesionist ne fushen e finance – kontabilitetit – 2000 leke/vit (Tirane) // 1000 leke/vit (ne rrethe)
  • KM-Aktiv / Shoqeri Kontabiliteti – 7000 leke/vit (Tirane / ne rrethe)
  • KM-Jo Aktiv – 3000 leke/vit (Tirane / ne rrethe)
  • Student – 500 Lekë/vit


Karriera Profesionale:


Dokumentacioni mbështetës:


Nënshkrimi:

Lutemi nënshkruani duke shkruar emër mbiemër në kutizën më sipër.
Pasi të shtypni butonin Dërgoje (më poshtë), do të merrni konfirmimin e regjistrimit në emailin tuaj bashkë me të dhënat e pagesës.
Shënim: Vetëm pas kryerjes së pagesës së kuotës së anëtarësisë (pranë zyrave ose në llogarinë bankare të Shoqatës) regjistrimi juaj konsiderohet i plotë.

  Refresh Captcha  
 

 

SHKFSH SIGURON ÇDO ANËTAR SE TË DHËNAT QË MBËRRIJNË NË BAZËN E TË DHËNAVE TË SAJ SHOQATA I SIGURON ME SISTEMIN E SIGURISË MË TË LARTË DHE NJËKOHËSISHT ËSHTË E PËRKUSHTUAR TË ZBATOJË RIGOROZISHT TË GJITHË KUADRIN LIGJOR NË MBROJTJE DHE RESPEKTIM TË ÇDO VEPRIMI TË LIDHUR ME TË DHËNAT E PËRDORUESVE, ASHTU SIÇ EDHE PËRCAKTOHET NGA KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, LIGJI NË FUQI (NR. 9887 DATË 10.03.2008) "PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE" DHE AKTET NËNLIGJORE NË PLOTËSIM. BAZUAR NË LIGJIN NR. 9887 DATË 10.03.2008 ANËTARI, NËPËRMJET NJË KËRKESE, KA TË DREJTË TË KËRKOJË TË SHOHË TË DHËNAT E TIJ PERSONALE DHËNË VULLNERARISHT, APO TË KËRKOJË KORRIGJIMIN E TYRE.

Na kontaktoni

Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati mbrapa shkollës së Baletit , Kati i dytë,
Tiranë, Shqipëri
Orari: Hënë - Premte: 14:00 - 20:30 &
Shtunë: 14:00 - 18:00
Tel/Fax: +355 4 222 7 555
Mob: +355 67 249 9070
Mail[email protected]
Web: www.shkfsh.org

Lidhuni me ne

© 1998-2021 | SHKFSH - Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë