Kalendari i provimeve sipas disiplinave dhe dokumentacioni për Sezonin 2018, i caktuar nga Komisioni i Provimeve të Aftësisë Profesionale, është si më poshtë vijon:

- Kalendari i provimeve - Sezoni 2018

- Programi i provimeve te Aftesise Profesionale - Sezoni 2018

- Lista e dokumentave qe duhen dorezuar  - Sezoni 2018

Kërkesat për provimet e aftësisë, të kandidatëve për KM, për provimet e sezonit 2018, se bashku me pagesën e regjistrimit do të pranohen deri në datën 22 qershor 2018. në sekretarinë teknike pranë organizatës profesionale të ekspertëve kontabël të autorizuar. Do të regjistrohen vetëm ata kandidatë të cilët brenda afatit të përcaktuar, dorëzojnë të plotë dokumentacionin e kërkuar si më poshtë (përfshirë dhe dëshminë e gjendjes personale gjyqesore).

Kujdes! Per kandidatët që kanë dorëzuar dokumentacion në sezonet e kaluara dhe nuk janë shpallur fitues për të marrë pjesë në provime në këtë sezon ose janë të mbartur nga sezoni i 2016, afati i dorëzimit të dokumentave për sezonin e mbartur nga viti 2016 do të jetë deri në datën 25 Maj 2018.

Lista përfundimtare e kandidatëve të kualifikuar shpallet në datën 4 korrik 2018.

Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë (SHKFSH), organizon kurset përgatitore për "Kontabilist i Miratuar" (SKK & SNK) për sezonin 2018 (për profesionistët që përgatiten për Provimet e Aftësisë Profesionale) sipak këtij Kalendari:

 

 

Na kontaktoni

Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati mbrapa shkollës së Baletit , Kati i dytë,
Tiranë, Shqipëri
Orari: Hënë - Premte: 14:00 - 20:30 &
Shtunë: 14:00 - 18:00
Tel/Fax: +355 4 222 7 555
Mob: +355 67 249 9070
Mailinfo@shkfsh.org
Web: www.shkfsh.org

Lidhuni me ne

© 1998-2021 | SHKFSH - Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë