Metodologjia e Monitorimit te Pasqyrave Financiare te njesive ekonomike, eshte hartuar nga Keshilli Kombetar i Kontabilitetit ne bashkepunim me konsulente te Bankes Boterore (klikoni ketu) . 

Anetaret e Shoqates, si profesioniste te fushes, jane te lutur te sjellin kontributin dhe mendimin e tyre mbi dokumentin bashkelidhur deri me date 30 Mars 2020. 

Feedback i marre nga ju, ka si qellim te vetem:

  1. permiresimin e vazhdueshem te SKK-ve si dhe pergatitjen e materialeve udhezuese ne zbatim te tyre; 
  2. sensibilizimin e subjekteve zbatuese te SNRF-ve, dhe enteve te tyre rregullatore nese kane, per korrigjime dhe permiresime te raportimit te tyre financiar.

Link: Draft Metodologjia e Monitorimit te Zbatimit te SKK-ve dhe SNRF-ve

 

Na kontaktoni

Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati mbrapa shkollës së Baletit , Kati i dytë,
Tiranë, Shqipëri
Orari: Hënë - Premte: 14:00 - 20:30 &
Shtunë: 14:00 - 18:00
Tel/Fax: +355 4 222 7 555
Mob: +355 67 249 9070
Mailinfo@shkfsh.org
Web: www.shkfsh.org

Lidhuni me ne

© 1998-2019 | SHKFSH - Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë