Mirë se erdhet në faqen zyrtare të SHKFSH!

Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë, e themeluar në vitin 1998, është selia profesionale e profesionistëve të kësaj fushe. Ndjehuni si në zyrën tuaj! Bëhuni pjesë (duke u anëtarësuar) në shoqatën më të madhe, më të vjetër, më dinamike dhe më të hapur në fushën e Kontabilitetit e Financës.
Motoja jonë është kjo: "Jemi kolegë, jemi të barabartë, kemi nevojë të diskutojmë me njëri-tjetrin, të përfitojmë nga përvoja e njëri-tjetrit, të ndiejmë që kemi miq në profesion, të dijmë që kemi një derë ku të trokasim dhe, pse jo, të ndiejmë përkrahjen dhe mbështetjen e Shoqatës."
Në Shoqatën e Kontabilstëve dhe Financierëve të Shqiperise nuk bëhet biznes. Ketu ka komunikim horizontal. Shoqata ka për mision që të shërbejë për të gjithë ju të nderuar miq dhe kolegë si një trampolinë nga e cila ju mund të nisni një karrierë të suksesshme profesionale.
Mbajeni mend këtë komunuikim elektronik të ditës së sotme dhe kujtojeni atë mbas disa vitesh, nga një pozicion më lart, shumë më lart...
Shoqëri të mbarë në rrugën tonë të përbashkët!
Le të investojmë bashkarisht pak kohë për t'u bërë profesionistë të vërtetë!

 

 

TË REJAT

Trajnim 3-ditor për mbajtësit e titullit KM - 2, 3, 4 Dhjetor 2015

Në bazë të ligjit 10092, Mars 2008, për rregullimin e profesionit të kontabilitetit, si dhe te Statutit të SHKFSH, ju bëjmë me…

Kalendari i trajnimeve përgatitore 10-ditore për titullin "Kontabilist i Miratuar" (SKK, SNK), Sezoni 2016

Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë (SHKFSH), organizon kurset përgatitore për "Kontabilist i Miratuar" (SKK…

Lista e Fituesve te provimit te dyte, date 16 maj 2015

Lista e Fituesve te provimit te dyte, date 16 maj 2015  

Lista e kandidateve pjesëmarres në provimin e II-të, 16 maj 2015: "E drejta civile, e drejtë penale, Legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në Republikën e Shqipërisë”

Lista e kandidatëve pjesëmarrës në provimin e datës 16 maj 2015: Lista e kandidateve pjesemarres ne provimin e II-të, "E drejta…

Lista e Fituesve te provimit date 25 prill 2015

Lista e Fituesve te provimit date 25 prill 2015 “Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Analiza e Pasqyrave Financiare”

EVENTET

15 Nëntor, 2014

Kongresi i III-të i Shoqatës së Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë

Program KONGRESI I III-TË I SHKFSH Ditën e shtunë, 15 Nëntor 2014, 08:30 - 16:00, në ambjentet e  "XIBRAKU", Rruga Elbasanit, Tek…
11 Prill, 2013

Seminar me teme "Zhvillimi i Standardeve Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi"

Ky seminar i organizuar nga KKK, u zhvillua diten e enjte, date 11.04.2013, ora 09.00 - 13.00, ne mjediset e Hotel SHERATON. Ne…
20 Janar, 2013

Konferenca Kombëtare e SHKFSH-së

Të dielën, në ambjentet e Hotel Tirana International, datë 20 Janar 2013, 09:00-13-00. Programi i Konferencës: SEANCA E PARË:…